UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nasPredavanja od 30. septembra do 4. oktobra 2019.

Uvod u teologiju (8:00 – 12:00)

prof. Mark Redfern


Temelji studiranja u BTŠ (13:00 – 17:00):

prof. Dvejn Boldvin


Hrišćansko vođstvo (8:00 – 12:00)

prof. dr Rendal Grosman

Primenjena eklesiologija (8:00 – 12:00)

prof. dr. Mark Lauterbach


Crkvena istorija 2 (8:00 - 12:00)

prof. dr Jost Nikson
IZDAVAŠTVO