UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nasPredavanja od 9. decembra do 13. decembra 2019.

1. Godina

Biblija za život

Predavači: Dwayne Baldwin
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Evangelizacija i učeništvo

Predavač: Brian McKanna
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

2. Godina

Sistematska teologija 1

Predavači: Patrick O'Banion
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Metodologija istraživanja i pisanja

Predavač: Kimberly Baldwin
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

4. Godina

Trinitarijanizam

Predavač: dr. Mark Lauterbach
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Apologetika

Predavač: John DiVito
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)


IZDAVAŠTVO