UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nasPredavanja od 11. do 15. Marta 2018.

1. Godina

Hermeneutika

Predavači: Ondrej Franka
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Duhovne discipline

Predavač: Danijel Voker
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

2. Godina

Sistematska teologija 1

Predavači: Mark Loterbach
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Duhovne discipline

Predavač: Danijel Voker
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

3. Godina

Propovedanje 1

Predavač: Kris Holms
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Teologija rada

Predavač: Aron Houk
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

4. Godina

Brak i porodica

Predavač: Bil Farli
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Teologija rada

Predavač: Aron Houk
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)


IZDAVAŠTVO