UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nasPredavanja od 3. do 7. Decembra 2018.

1. Godina

Evangelizacija i učeništvo

Predavači: Endrju Najt
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Pregled Biblije

Predavač: Dvejn Boldvin
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

2. Godina

Evangelizacija i učeništvo

Predavači: Endrju Najt
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Novi Zavet 2

Predavač: Brajan Najstrom
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

3. Godina

Egzegeza starog zaveta (Poslovice)

Predavač: Aleks Kirk
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Kontrola sukoba

Predavač: Mark Lauterbah
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)

4. Godina

Crkvena istorija 2

Predavač: Mark Rauli
Vreme: prepodne (08.00 - 12.00)


Kontrola sukoba

Predavač: Mark Lauterbah
Vreme: poslepodne (13.00 - 17.00)


IZDAVAŠTVO