UPIS

Baptistička Teološka Škola Novi Sad


Baptistička teološka škola Srbije odlikuje se pažljivim podučavanjem celokupne poruke Svetog pisma kada je reč o Bogu, njegovoj crkvi i spasenju. BTŠ nastoji da potpuno opremi Božji narod za delo evanđelja učeći ga da mudro koristi Sveto pismo.

Reč direktora škole, dr Ondreja Franke

Dragi budući studenti,

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Predano se trudimo da Božju Reč poučavamo koristeći brojne različite metode, a ujedno su svi predmeti osmišljeni tako da studentima usade znanje, umeće i Hristov karakter. U skladu s tim, obuhvaćeni su suštinski činioci duhovnog formiranja studenata: da poznaju Reč, da obavljaju službu i da budu ponizne sluge Gospodnje. Uvereni smo da su današnjoj crkvi Isusa Hrista potrebni takvi svestrano izgrađeni služitelji. Baptistička teološka škola se nalazi u Novom Sadu. Ovo je teološka ustanova Saveza baptističkih crkava Srbije, posvećena obučavanju pastora i hrišćanskih vođa za delotvornu službu. Više od 70 godina BTŠ obučava ljude za hrišćansko vođstvo unutar i izvan crkve. Neki naši diplomci su otišli da steknu viša zvanja u drugim ustanovama u Srbiji, kao i u drugim zemljama.

Škola je počela sa radom 1939. u Beogradu. Uz pomoć Saveza južnih baptista kupljena je školska zgrada i upisali su se prvi studenti. Nažalost, nova škola je obučila samo jednu generaciju vođa kad ju je na samom početku zaustavio rat. Po završetku Drugog svetskog rata, BTŠ se preselila u Zagreb, zatim u Daruvar i konačno na današnju lokaciju, u Novi Sad. Tokom godina rada je uz dosledno vođstvo vernih ljudi postala ono za šta danas važi – pouzdana obrazovna ustanova za obuku hrišćanskih vođa i pastora. Naša molitva je da se putem ovog informatora inspirišete svim onim što Bog čini među nama i razmotrite mogućnost da postanete deo toga.