UPIS

Upis

Dragi budući studenti,

U cilju što jednostavnijeg upisa i što efikasnije procedure smo hteli da podelimo sam upis na 5 delova koji će logično da vas vode kroz sam upis na BTŠ.

Prvi a naravno i logičan korak. Ovo se može ostvariti na više načina, tačnije preko tvitera, fejsbuka, instagrama, stranice BTŠ na kojoj se sada nalazite ili direktno mejlom na adresu bts.novisad@gmail.com. Putem ovih servisa smo dostupni našim studentima za informacije, pomoć i ohrabrenje.

PRIJAVA

Kao prvi konkretan korak za upis na BTŠ je intervju. Svaki sledeći korak prirodno proističe iz prethodnog. Tako i razgovor koji sledi, služi da se upoznamo međusobno, kao i da se studenti upoznaju sa sistemom rada BTŠ, da saznaju kakve su mogućnosti studija, kakve ih obaveze očekuju i šta sve imaju na raspolaganju u BTŠ.

Jedna od oblasti koja je jako bitna su preporuke koje slede kao treći korak prilikom upisa. Budući potencijalni student će dobiti 2 šablona preporuka od kojih jedan daje svom starešini ili pastoru a drugi bliskom prijatelju (ne rođaku) koji preporuke ispunjavaju i u zatvorenim kovertama šalju na adresu škole:

Baptistička teološka škola
Kolo srpskih sestara 24
21000 Novi Sad

Ili se dostavljaju lično predstavnicima škole. Bitno je da preporuke budu iskrene i nepristrasne jer su nam potrebne objektivne informacije o kandidatima. Na ovaj način i sami možemo direktno da utičemo na eventualna problematična područja studenta a sve na slavu Božiju.

Posle primljenih preporuka proces upisa na BTŠ se polako privodi kraju i student dobija papire za upis u kojima student upisuje svoje osnovne podatke kao i podatke svog nadglednika koji će biti zadužen za komunikaciju sa školom kada se zakazuju ispiti. Nadglednik ne može biti član uže rodbine. U upisnim dokumentima student bira i plan finansiranja.

Na samom kraju a pre prvog modula u novoj akademskoj godini želimo da vas još jednom detaljnije uputimo u sistem rada škole i način funkcionisanja polaganja predmeta odnosno pisanja radova. Orjentacija je osmišljena tako da novi studenti dobiju pred ukus jednog modula na BTŠ. Orjentacija se organizuje pre prvog modula, početkom septembra ili krajem augusta meseca.