UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nas

Predstojeći modul

Ova godina u BTŠ će se pokazati jednom od najneobičnijih koju smo imali u našoj školi. Mnogo toga može da se promeni u veoma kratkom roku. Za vikend pre martovskog modula, imali smo ograničeno znanje o virusu koji se činio zaraznim. Za samo nedelju dana, kao škola smo se molili i tražili od Gospoda da se smiluje nama, našim prijateljima i našim porodicama. I dalje ima mnogo toga za šta da se molimo, naročito da Gospod da plodove pokajanja u ovoj epidemiji. Molimo se za sve naše studente i osoblje BTŠ.

Virus COVID-19 će uticati na majski modul. Nećemo moću da se sastanemo u školi kao i obično, što je za nas tužno jer ćemo propustiti izgradnju i zajedništvo koje nam Božija reč omogućuje da imamo jedni sa drugima. Međutim, to ne znači da ćemo otkazati modul. Kroz Božiju promisao, BTŠ je snimao sva predavanja od kada je program počeo, 2015. godine. Neke stvari smo prilagodili i moći ćemo da pošaljemo linkove za majska predavanja zajedno sa svim prevedenim materijalima. Svi vi ćete moći dobro da završite školsku godinu i nećete morati da produžavate studiranje. Veoma smo zahvalni za to! Međutim, neophodno je da napravimo neke izmene u odnosu na ono što ste mislili da ćemo raditi. Ispod se nalazi novi raspored za maj:

Studenti 4. godine:

  • Egzegeza SZ - Postanje
  • Duhovno preobražavanje

Studenti 2. godine:

  • Primenjena ekleziologija
  • Istorija crkve 2

Studenti 1. godine:

  • Biblijska teologija
  • Duhovne discipline
Više informacija ćete dobiti kako se vreme bliži. Iako nećemo moći da vas sve lično vidimo do daljnjeg, o čemu ćete biti obavešteni, uvek smo dostupni za razgovor telefonom ili razmenu imejlova. Molimo da nas kontaktirate ako imate nekakvih pitanja. Neka nam Gospod da svu mudrost i blagodat da znamo kako da mu odamo počast u ovom vremenu.

U Hristu,
Dwayne Baldwin


IZDAVAŠTVO