UPIS


dr Ondrej Franka
direktor BTŠ

Dragi budući studenti

Sledeći Hristovu zapovest koja nam je data u Velikom poslanju, nastojimo da podignemo učenike, što je od ključnog značaja za život i misiju lokalne crkve. Čvrsto verujemo da svaki hrišćanin treba da proučava Reč i da pomaže drugima da rastu u veri u Isusa Hrista. Stoga nadahnuta i nepogrešiva Božja Reč i njena primena u svakodnevnom životu i službi imaju centralno mesto u našem nastavnom planu. Držeći se iste te Hristove misijske zapovesti, verujemo da je glavni zadatak današnje crkve da donese dobru vest o Hristu svakom čoveku.

Pratite nas

Predstojeći modul

Skoro godinu dana od pojave virusa, vidimo kako je jedan mali organizam izmenio kompletno ponašanje zajednica i država u regionu kao i u svetu. Ko bi rekao da tako mala stvar može toliko radikalno da utiče na svet oko nas. Ipak to je činjenica sa kojom se suočavamo i na početku nove akademske godine. Kada je majski modul prilagođavan novonastaloj situaciji niko nije ni slutio da će sve potrajati do leta a još manje do jeseni.

Često čovečanstvo ima ovakav opušten pogled na greh i usled posledica greha sasvim iznenađeno gleda na situaciju u svetu koja zna da bude depresivna i tužna. No ovo ne bi trebalo da bude tako, jer nam reč Božija jasno govori koliko je greh opasan i koji je rezultat kada se povodom ovog pitanja ne radi ništa. Iako ljudi znaju da pokažu trenutke milosti i dobrote, to ne sme da nas zavara da čovečanstvo ide u dobrom pravcu i da se poboljšava. Jedino je Božija milost nad nama ono što nas navodi da živimo Bogu ugodnim životom, nikako ljudska sposobnost ili želja za dobrotom. Kako bi smo izbegli ovakve „romantične“ osećaje prema „kapacitetima“ čovečanstva, neophodno je temeljno pogledati u Sveto pismo, istražiti istine Božije reči i shvatiti koliko je greh razoran i kako nagriza svaki tračak razuma i savesti, bez milosti i nade da će išta da se promeni na bolje. Ipak i pored takvog uticaja greha ima nade, koja nije u nama i ne zavisi od nas, već dolazi kroz žrtvu Gospoda Isusa Hrista na krstu.

Ova žrtva temeljno pere naš greh i daje nam mogućnost da kao čisti, oprani i izmireni sa Bogom, prvi put stvarno iskoristimo našu slobodnu volju i podredimo svoje živote Hristu, u poslušnosti i želji da ga poznajemo i proslavimo još više.

Možda je ovo dobar primer, kako neke stvari koje smatramo sitnicama mogu da prouzrokuju nesagledive posledice, poput virusa koji je još uvek aktivan u našoj sredini.

U svetlu globalnih, medicinski opravdanih, razloga smo prinuđeni da tehnički primenimo određene izmene i podelimo predavanja na dva dela kako bi smo obezbedili adekvatne zdravstvene uslove za naše studente. Tačnije ove godine ćemo imati dva modula u oktobru mesecu.

Prvi modul, za drugu i treću godinu, koji počinje 28. septembra i drugi modul, 12. oktobra, kada će nam se pridružiti nova generacija studenata.

S obzirom na ove izmene, ovo su predmeti koji će biti ponuđeni u oktobru mesecu na oba modula:

2. i 3. godina, (28.09 – 2.10.) – prvi modul

Stari zavet 1, predavač mr. Aron Braun
08:00 – 12:00

Biblijska etika, predavač dr. Jost Nikson
13:00 – 17:00

1. godina, (12.10 – 16.10) – drugi modul

Uvod u teologiju, predavač dr. Ondrej Franka
08:00 – 12:00

Osnove učenja (Orijentacija), predavač mr. Dvejn Boldvin
13:00 – 17:00


IZDAVAŠTVO